Maintenance kit for Digitronic Zavoli Zeta S

Description

Digitronic Zavoli Zeta S rapair kit of most comonly replaced parts. Set includes membranes, o-rings, springs and gaskets.

24-kuuline garantii alates tootel näidatud kuupäevast. OLULINE! Garantii kehtib vaid juhul kui komplekt paigaldati DIGITRONIC'u poolt sertifitseeritud konversioonikeskuses.

Configure Digitronic Autogas

installation that will fit into your needs