LPG level sensor WPG-4

Description

WPG-4 is a LPG autogas level sensor responsible for measurement of gas level in a tank.

Gas resistance at no gas

50 Ω

Gas resistance at full tank

0 Ω

Voltage without gas

0 V

Voltage at full tank

5 V

24-kuuline garantii alates tootel näidatud kuupäevast. OLULINE! Garantii kehtib vaid juhul kui komplekt paigaldati DIGITRONIC'u poolt sertifitseeritud konversioonikeskuses.

Configure Digitronic Autogas

installation that will fit into your needs